Jak reklamovat

Reklamační řád

 

Provozovatel:

 

Denisa Šmerhová

Janovského 24

170 00 Praha 7

 

1. Základní podmínky reklamace

 

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady kupující pak musí neprodleně hlásit. 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od data, kdy zákazník převzal zboží, pokud není uvedeno jinak. Vyskytne-li se v záruční době důvod k reklamaci, zákazník má právo tuto vadu reklamovat.

 

2. Záruka se vztahuje na:

 

a) výrobní vady

b) vady materiálu

c) nekompletnost výrobku

 

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 

a) běžným používáním výrobku

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

d) nedostatečnou či nevhodnou údržbou

 

4. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.

 

5. Reklamace se považuje za uplatněnou v případě, že je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen reklamované zboží předložit zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel Denisa Šmerhová je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny.

 

6. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, může prodávající účtovat kupujícímu skladné.

 

7. Oprávněné reklamace řeší prodávající opravou reklamovaného zboží, výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky. 

 

 

Místo a způsob uplatnění reklamace:

 

1) Informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky nebo písemně. Ve zprávě uvěďte název výrobku,číslo objednávky, popis vady, popř. den nákupu.

2) Po vyzvání zboží zašlete jako doporučený balík na adresu Denisa Šmerhová, Janovského 24, 170 00, Praha 7

3) Do zásilky přidejte doklad o nákupu reklamovaného zboží v našem e-shopu 

 

Děkujeme, Váš FRENCHI

Zpět do obchodu

PODPORUJEME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BULDOČÍ NADĚJE

Mějte prosím na vědomí, že pokud zvolíte jinou zemi než Českou republiku, je nutné zvolit platbu v EUR. V opačném případě se přeprava nezobrazí. Děkujeme!
Please note that if you choose a country other than the Czech Republic, you must choose a payment in EUR. Otherwise, the transport is not displayed. Thank you!